Uitvaart Zwolle 2024 IJsselland Uitvaartzorg is 24/7 bereikbaar via 038 20 54 038.

Checklist overlijden

Bel de huisarts

Na een overlijden geeft de (huis)arts een verklaring van natuurlijk overlijden af. Deze A-verklaring wordt samen met de B-verklaring afgegeven. De B-verklaring is bestemd voor het CBS, hierin staat de oorzaak van overlijden.


De A- en B-verklaring geeft u mee aan de uitvaartverzorger. 
Deze documenten worden gebruikt bij de aangifte van overlijden.

Bij twijfel over een natuurlijke oorzaak zal de arts overleg hebben met de gemeentelijke lijkschouwer (forensisch arts). Dit gebeurt ook wanneer iemand op hoge leeftijd is gevallen of bij het overlijden van een minderjarige.

De verzorging en opbaring mag pas plaatsvinden nadat wij de papieren A- en B-verklaring overhandigd krijgen.

U kunt ons gerust al wel bellen, om overleg te hebben over wanneer wij kunnen komen helpen.

Overlijden melden

Voor het melden van een overlijden zijn wij dag en nacht bereikbaar op telefoonnummer 038 20 54 038.

Bij euthanasie

Wanneer er sprake is van een overlijden na euthanasie, worden de benodigde documenten door de GGD schouwarts direct ingediend bij de GGD. U krijgt doorgaans geen document om aan ons te overhandigen, afhankelijk van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

Verzorgen en opbaren

Wat u alvast kunt klaarleggen voor de verzorging.

Kleding voor de overledene mag u alvast klaarleggen.

De verzorgers nemen verder alles mee wat nodig is.

Heeft u er misschien al over nagedacht waar de opbaring mag zijn?

Thuis is het mogelijk om op bed op te baren of in een kist. Maar ook in een wilgenschaal, rieten mand of op een opbaarplank, samen met een wikkeldoek.

Indien er de wens is om de overledene te omhullen met een wikkeldoek/wade op een opbaarplank of in de kist; ook een mooi, eigen laken kan hiervoor gebruikt worden.


Online catalogus

uitvaartkisten en wikkeldoeken

Wat u kunt klaarleggen 

voor het eerste gesprek (na de verzorging)

Uitvaartverzekering

Het is mogelijk om de uitvaartonderneming de polis vrij te laten maken. Dit gebeurd d.m.v. een 'akte van cessie'.

Hiermee verzoekt u de verzekeraar de poliswaarde over te maken aan de uitvaartonderneming. 

U bent vrij om van deze service gebruik te maken. 
Het is zeker niet verplicht.

Ook zonder verzekering maakt u gebruik van onze dienstverlening. 

Indien er een uitvaartverzekering is en u wenst dat wij deze voor u vrijmaken, dan mag u alvast het polisblad klaarleggen. Indien u alleen een polisnummer heeft en/of de naam van de verzekeraar, dan is dat ook voldoende.

Door de verzekeraar wordt van de begunstigde of rechthebbende van de polis een kopie ID-bewijs en het IBAN-rekeningnummer gevraagd ter verificatie en identificatie.

Adressenlijst

U kunt ervoor kiezen om zelf de enveloppen met de hand te schrijven, maar het is ook mogelijk dat wij de rouwkaart direct voor u verzenden.

Download hier een leeg format voor de adressenlijst.

Identiteitsbewijs

Een geldig identiteitsbewijs is nodig om het burgerservicenummer te noteren.