Begrafenis in Zwolle

Begraafplaats Bergklooster (als voorbeeld).


De kosten van een begrafenis bevat andere onderdelen dan de kosten van een crematie. Bij begraven houdt u rekening met: 

 • de kosten voor begraven, 
 • de kosten voor de grafruimte en 
 • de kosten voor onderhoud van de begraafplaats.


In onderstaande kostenindicatie is er uitgegaan van een begrafenis in een nieuw (eigen) particulier graf op de begraafplaats Nieuw Bergklooster, het graf heeft drie begraaflagen.

De kosten van een begrafenis in Zwolle

De kosten van een begrafenis in Zwolle, in dit voorbeeld op begraafplaats Bergklooster, zijn op basis van onderstaand voorbeeld in totaal vanaf € 7625,- (dit bedrag dient om een idee te geven, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden) in 2024.


Voorbeeld van een begrafenis in Zwolle:

 • vaste begeleiding voor, tijdens en na de uitvaart;
 • verzorging van de overledene, indien gewenst met familie;
 • uitvaartkist, basis: onbehandeld, massief naaldhout, met katoenen bekleding (strak) eco;
 • thuisopbaring, gebruik van een bed- of kistkoeling;
 • of 5 dagen verblijf gekoelde ruimte Uitvaartcentrum;
 • het uitvoeren van de controle bij thuisopbaring;
 • 50 rouwkaarten en -enveloppen, 50 rouwzegels en 2 verzendenveloppen voor rouwpost. De rouwkaart is naar persoonlijk ontwerp; 
 • Rouwauto (grijs) op de dag van de uitvaart, tot 20 km;
 • Afscheidslocatie; Kapel Het Hof van Kranenburg, max. 40 personen 1-1,5 uur
 • Koffie, thee, fris en wat zoets voor 40 genodigden op een horeca locatie naar keuze (schatting).
 • Begrafenis in een nieuw (eigen) particulier graf Nieuw Bergklooster € 1890,-
 • Inclusief verplichte afkoop onderhoud 10 jaar, de wettelijke minimale grafrust termijn. 
 • Zolang de onderhoudskosten voldaan worden, blijft het grafrecht behouden.Voor u wordt verder verzorgd:

 • het regelen van de wettelijke formaliteiten, zoals de aangifte van overlijden en wettelijke administratie rondom begraven;
 • op basis van de wensen het vormgeven en organiseren en van de begrafenis;
 • het vormgeven van het programma van de afscheidsdienst;
 • de persoonlijke begeleiding op de dag van de uitvaart;
 • een persoonlijk en passend welkomst- en dankwoord;
 • de ondersteuning van de schrijvers en sprekers;
 • de contacten met leveranciers en uitvaartassistentie bij de bestelling van producten en diensten, het verzamelen van de facturen en opstellen eindfactuur;
 • het aangaan van betalingsverplichtingen aan leveranciers, met uitzondering van de kosten van de begraafplaats;
 • indien er een uitvaartverzekering is, het afhandelen van deze verzekering d.m.v. een akte van cessie en bijkomende administratie;
 • ondersteuning bij afhandeling van de nalatenschap via het Nabestaandenloket;
 • een nazorggesprek: hoe is het met jullie gegaan na de uitvaart?


Kosten voor een begrafenis die niet zijn meegenomen in deze berekening:

 • de kosten van een grafmonument, welke u bij een steenhouwer afneemt (eigen beheer);
 • eventuele reservering naastliggend graf;
 • een condoleance op een andere dag dan de dag van de uitvaart of op een tweede locatie;
 • bijzonderheden, zoals een weekendtoeslag;
 • eventuele inzet 4 of 6 professionele dragers van Ferentes.


Denkt u ook aan kosten voor:

 • verblijf en/of verzorging in een mortuarium of verpleeghuis door het verzorgend personeel;
 • de eventuele inzet van speciale overledenenverzorging, bijv. lichte balseming of speciale make-up;
 • het overbrengen van de overledene naar huis of locatie van opbaring;
 • kosten voor eventuele rouwbezoeken, indien wordt gekozen voor een andere opbaarlocatie dan thuis;
 • rouwbloemen;
 • een rouwadvertentie in de krant;
 • een Uitvaart schrijver of Funerair spreker; 
 • de inhuur van muzikant(en);
 • de inhuur van een fotograaf of videograaf;
 • een condoleanceboek;
 • de eventuele assistentie op de dag van de uitvaart;
 • eventuele bezorgkosten en de meerprijs van een andere uitvaartkist. Contact met IJsselland Uitvaartzorg

Netherlands

Onze privacyverklaring is van toepassing.